Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình lớp 10: Hãy tìm tọa...

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình lớp 10: Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: x + 4y + 5 = 0....

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Phương trình đường thẳng

Quảng cáo

Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0.

Vecto pháp tuyến của đường thẳng là \(\overrightarrow n \, = \,(3,4)\) 

Do đó: Vecto chỉ phương của đường thẳng là  \(\overrightarrow u \,( – 4,\,3)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10