Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 7 trang 54 Hình học 10: Theo định lý Sin,...

Câu hỏi 7 trang 54 Hình học 10: Theo định lý Sin, ta có:...

Câu hỏi 7 trang 54 SGK Hình học 10. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Dựa vào công thức (1) và định lý sin. Hãy chứng minh: \(S = {{abc} \over {4R}}\)

Quảng cáo

Theo định lý Sin, ta có:

\({c \over {\sin C}} = 2R \Rightarrow \sin C = {c \over {2R}}\)

Khi đó:

\(S = {1 \over 2}ab.\sin C = {1 \over 2}ab.{c \over {2R}} = {{abc} \over {4R}}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10