Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 7 trang 76 Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy,...

Câu hỏi 7 trang 76 Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:...

Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:

d1: x – 2y = 0;

Quảng cáo

d2: x = 2;

d3: y + 1 = 0;

 

\({d_4}:\,{x \over 8} + {y \over 4} = 1\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10