Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình lớp 10: Chứng minh công...

Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình lớp 10: Chứng minh công thức S = pr (h.2.19)....

Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chứng minh công thức S = pr (h.2.19).

Quảng cáo

 

Ta có:

\(\eqalign{
& {S_{OAB}} = {1 \over 2}r.c \cr
& {S_{OAC}} = {1 \over 2}r.b \cr
& {S_{OBC}} = {1 \over 2}r.a \cr
& \Rightarrow {S_{ABC}} = {1 \over 2}r(a + b + c) = p.r\,\,({{a + b + c} \over 2} = p) \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10