Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Chọn...

Bài 1 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Chọn câu sai ....

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan – Bài 1 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Chọn câu sai .

Chọn câu sai .

A.Khi xuống càng sâu trong nước thì ta chịu một áp suất càng lớn .

Quảng cáo

B.Áp suất của chất lỏng không phụ thuộc khối lượng riêng của chất lỏng .

C.Độ chênh lệch áp suất tại hai vị trí khác nhau trong chất lỏng không phụ thuộc áp suất khí quyển ở mặt thoáng .

D.Độ tăng áp suất lên một bình kín được truyền đi nguyên vẹn khắp nơi.

Chọn B

Quảng cáo