Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 200 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Có...

Câu C3 trang 200 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Có thể dùng một lực nhỏ...

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan – Câu C3 trang 200 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Có thể dùng một lực nhỏ

Có thể dùng một lực nhỏ để nâng một ô tô lên được hay không ?

Quảng cáo

Có thể dùng một lực nhỏ để nâng một ô tô lên được như hình 41.6 (200 SGK).