Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 198 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Câu C1 trang 198 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy lấy ví dụ áp lực đặt lên một tiết diện tiếp súc giữa hai vật....

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan – Câu C1 trang 198 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Hãy lấy ví dụ áp lực đặt lên một tiết diện tiếp súc giữa hai vật.

Hãy lấy ví dụ áp lực đặt lên một tiết diện tiếp súc giữa hai vật.

Quảng cáo

– Người đứng trên mặt đất đặt lên diện tích mặt tiếp xúc với ai bàn chân S một áp lực \(\overrightarrow F \) bằng trọng lượng của người , áp suất gây bởi áp lực này được tính

\(p = {F \over S} = {{m.g} \over S}\)

– Áp lực của nước (F) lên nút bể có gây áp suất \(p = {F \over S}\).

Quảng cáo