Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trong thí...

Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trong thí nghiệm ở Hình 19.4, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc rơi tự do...

Bài 19 : Lực đàn hồi – Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Trong thí nghiệm ở Hình 19.4, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc rơi tự do là g. Độ dãn của lò xo phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

Trong thí nghiệm ở Hình 19.4, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc rơi tự do là g. Độ dãn của lò xo phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

A. m, k.

B. k, g.

C . m, k, g.

Quảng cáo

D. m, g.

Chọn C (Khi đạt cân bằng thì độ lớn :

\({F_{dh}} = P <  =  > k\Delta l = mg =  > \Delta l = {{mg} \over k}\)

Độ dãn lò xo phụ thuộc m, k, g).

Quảng cáo