Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Phải treo...

Bài 2 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 ...

Bài 19 : Lực đàn hồi – Bài 2 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 cm ?

Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 cm ?

Ta có \(m = {{k\Delta l} \over g} = {{100.0,1} \over {9,8}} \approx 1,02\,(kg).\)