Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy nêu...

Câu C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy nêu ý nghĩa của đại lượng k trong công thức (19.1)....

Bài 19 : Lực đàn hồi – Câu C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy nêu ý nghĩa của đại lượng k trong công thức (19.1).

Hãy nêu ý nghĩa của đại lượng k trong công thức (19.1).

Trong biểu thức Fđh = -k∆l, với cùng độ biến dạng, lò xo nào có k càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn \(=>\) k đặc trưng cho khả năng tạo ra lực đàn hồi.