Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Dưới...

Bài 2 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ...

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường – Bài 2 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng có chiều dài BC=l và độ cao BD=h (Hình 35.6). Hãy tính công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C và chứng tỏ công này chỉ phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm B và C.

Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng có chiều dài BC = l và độ cao BD = h (Hình 35.6). Hãy tính công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C và chứng tỏ  công này chỉ phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm B và C.

 

Quảng cáo

\(\cos \beta  = sin\alpha  = {{BD} \over {BC}} = {h \over l}.\)

Công của trọng lực khi vật di chuyển từ B đến C là:

\(A = P.l.\cos \beta  = mg.l.{h \over l} = mgh\)

A = mgh chứng tỏ nó chỉ phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa điểm đầu B và điểm cuối C của đường đi.

Quảng cáo