Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 166 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Tìm...

Câu C2 trang 166 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng....

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường – Câu C2 trang 166 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng.

Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng.

Quảng cáo

Động năng chỉ phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật mà không liên quan đến tính chất của lực tác dụng.

Thế năng, trái lại, chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ phải là lực thế.

Quảng cáo