Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 165 SGK Lý 10 nâng cao: Hãy cho biết...

Câu C1 trang 165 SGK Lý 10 nâng cao: Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng ...

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường – Câu C1 trang 165 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

Năng lượng mà vật có được khi đặt vật tại một vị trí trong trọng trường của Trái đất là thế năng trọng trường.