Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Khối nêm...

Bài 5 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Khối nêm hình tam giác vuông ABC có góc nghiêng đặt trên mặt bàn nằm ngang ( Hình 21.9). Cần phải làm cho...

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Bài 5 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Khối nêm hình tam giác vuông ABC có góc nghiêng đặt trên mặt bàn nằm ngang ( Hình 21.9). Cần phải làm cho khối nêm chuyển động trên mặt bàn với gia tốc như thế nào để một vật nhỏ đặt tại A có thể leo lên mặt phẳng nghiêng ? Bỏ qua ma sát.

Khối nêm hình tam giác vuông ABC có góc nghiêng \(\alpha  = {30^0}\) đặt trên mặt bàn nằm ngang ( Hình 21.9). Cần phải làm cho khối nêm chuyển động trên mặt bàn với gia tốc như thế nào để một vật nhỏ đặt tại A có thể leo lên mặt phẳng nghiêng ? Bỏ qua ma sát.

Quảng cáo

Để vật leo lên thì phải có thành phần lực \(\overrightarrow {{F_x}} \) thắng được thành phần lực cản \(\overrightarrow {{P_x}} \). Muốn vậy khối nêm phải chuyển động có gia tốc \(\overrightarrow a \) hướng sang trái, khi đó vật chịu thêm \(\overrightarrow {{F_q}} \) hướng sang phải.

 

Điều kiện để vật lên được là \({F_x} \ge {P_x}\)

         \(ma.\cos\alpha  \ge mg\sin\alpha  \)

\(<  =  > a \ge g\tan\alpha  = 9,81.\tan{30^0} = 5,67\,(m/{s^2})\)