Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 96 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao, Trong mỗi...

Câu C2 trang 96 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao, Trong mỗi trường hợp của bài toán này, hãy so sánh số chỉ của lực kế với độ lớn của lực hấp dẫn ...

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Câu C2 trang 96 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao. Trong mỗi trường hợp của bài toán này, hãy so sánh số chỉ của lực kế với độ lớn của lực hấp dẫn do Trái Đất lên vật.

Trong mỗi trường hợp của bài toán này, hãy so sánh số chỉ của lực kế với độ lớn của lực hấp dẫn do Trái Đất lên vật.

Quảng cáo

Lực quán tính giống các lực thông thường ở chỗ nó cũng gây biến dạng hoặc gây gia tốc cho vật.

Lực quán tính khác các lực thông thường ở chỗ nó không có phản lực.