Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Dựa vào...

Câu C2 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Dựa vào quy tắc momen, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở Hình 29.2....

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Câu C2 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Dựa vào quy tắc momen, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở Hình 29.2.

Dựa vào quy tắc momen, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở Hình 29.2.

 

Quảng cáo

Bố tác dụng lực F1 lớn nhưng tay đòn d1 của \(\overrightarrow {{F_1}} \) nhỏ

Con tác dụng lực F2 nhỏ nhưng tay đòn d1 của \(\overrightarrow {{F_2}} \) lớn.

\(=>\) M1 + M2 = 0 \(=>\) Cánh cửa đứng yên.

Quảng cáo