Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.10 trang 71 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 59. Luyện...

Bài 9.10 trang 71 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton...

Bài 9.10 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton

Hợp chất X có công thức phân tử \({C_4}{H_8}O\). X tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) sinh ra bạc kết tủa. Khi X tác dụng với hiđro tạo thành Y. Đun Y với \({H_2}S{O_4}\) sinh ra anken mạch không nhánh. Tên của X là

Quảng cáo
Đang tải...

A. butanal                                   B. anđehit isobutyric

C. 2-metylpropanal.                    D. Butan-2-on

Chọn đáp án A