Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.14 trang 72 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết các phương...

Bài 9.14 trang 72 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :...

Bài 9.14 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :. Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton

Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :

Quảng cáo
Đang tải...

\({\mathop{\rm Propilen}\nolimits} \buildrel { + {H_2}O,{H^ + }} \over \longrightarrow A\buildrel { + CuO,{t^o}} \over \longrightarrow B\buildrel { + HCN} \over \longrightarrow D\)

\(A:\,C{H_3}CH(OH)C{H_3};\,\)\(B:\,C{H_3}COC{H_3};\)\(\,D\,:\,C{H_3}CH(OH)(CN)C{H_3};\)