Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.12 trang 71 SBT Hóa 11 Nâng cao:   x :...

Bài 9.12 trang 71 SBT Hóa 11 Nâng cao:   x : y :1 = 4 :8 :1....

Bài 9.12 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(\eqalign{  & A.C{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_2}{H_4}O  \cr  & C.{C_3}{H_6}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C.{C_4}{H_8}O \cr} \). Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton

Trong phân tử anđehit đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 66,67%, 11,11% còn lại là oxi. X có công thức phân tử là

\(\eqalign{  & A.C{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_2}{H_4}O  \cr  & C.{C_3}{H_6}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C.{C_4}{H_8}O \cr} \)

Quảng cáo
Đang tải...

Vì anđehit đơn chức có công thức phân tử \({C_x}{H_y}O\) nên phân tử có 1 nguyên tử O. Từ phần trăm khối lượng thiết lập được công thức đơn giản nhất

  x : y :1 = 4 :8 :1.

Từ đó chọn được đáp án D