Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.24 trang 11 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Biểu...

Câu 1.24 trang 11 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Biểu diễn nghiệm của mỗi phương trình sau trên đường tròn lượng giác:...

Câu 1.24 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Biểu diễn nghiệm của mỗi phương trình sau trên đường tròn lượng giác:

a) \(\cos 2x = \cos x\)                   

b) \(\sin \left( {{\pi  \over 4} + x} \right) = \sin \left( {2x – {\pi  \over 4}} \right)\)

Quảng cáo

Giải

a) Nghiệm là \(x = {{k2\pi } \over 3},\) chúng được biểu diễn bởi ba điểm A, D, E trên hình 1.17.

b) Nghiệm là \(x = {\pi  \over 2} + k2\pi \) và \(x = {\pi  \over 3} + {{k2\pi } \over 3},\) chúng được biểu diễn bởi bốn điểm B, C, A’, C’ trên hình 1.18.


Quảng cáo