Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.36 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.36 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao : Tính xác suất để khi gieo con súc sắc 6 lần độc lập, không lần nào xuất...

Câu 2.36 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao . Tính xác suất để khi gieo con súc sắc 6 lần độc lập, không lần nào xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Tính xác suất để khi gieo con súc sắc 6 lần độc lập, không lần nào xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.

Xác suất để gieo một lần không có số chấm chẵn là \({3 \over 6} = {1 \over 2}\) . Do đó theo quy tắc nhân ta có \(P = {\left( {{1 \over 2}} \right)^6} = {1 \over {64}}\).

Quảng cáo