Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.49 trang 68 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.49 trang 68 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.49 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) \({{C_4^2C_4^2} \over {C_{10}^4}} \approx 0,1714\). Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Trong danh sách 10 đường phố cần tu sửa ở Hà Nội, có 2 đường thuộc quận Hoàn Kiếm, 4 đường thuộc quận Ba Đình, 4 đường thuộc quận Đống Đa. Chọn ngẫu nhiên bốn đường để tu sửa đợt đầu. Tính xác suất để

a) 2 đường thuộc quận Ba Đình, 2 đường thuộc quận Đống Đa được chọn.

Quảng cáo

b) Một đường thuộc quận Hoàn Kiếm, 2 đường thuộc quận Ba Đình và một đường thuộc quận Đống Đa được chọn.

a) \({{C_4^2C_4^2} \over {C_{10}^4}} \approx 0,1714\)

b) \({{C_2^1C_4^2C_4^1} \over {C_{10}^4}} \approx 0,229\)

Quảng cáo