Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.47 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.47 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.47 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Chọn ngẫu nhiên 3 người, biết rằng không có ai sinh vào năm nhuận. Hãy tính xác suất để có ít nhất hai người có sinh nhật trùng nhau (cùng ngày, cùng tháng).

Quảng cáo

Xét biến cố đối “ba người có ngày sinh đôi một khác nhau”. Số trường hợp có thể là \({365^3}.\) Số trường hợp thuận lợi là \(365.364.363\)

Vậy \(P = 1 – {{365.364.363} \over {{{365}^3}}} \approx 1 – 0,9918 \approx 0,0082\)

Quảng cáo