Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.42 trang 67 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Một...

Câu 2.42 trang 67 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Một hộp đựng 9 thẻ được số 1, 2, ….9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để...

Câu 2.42 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b)\({{C_3^1C_6^4} \over {C_9^5}} = {5 \over {14}}.\). Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Một hộp đựng 9 thẻ được số 1, 2, ….9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để

a) Các thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút.

b) Có đúng một trong ba thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút.

Quảng cáo

c) Không thẻ nào trong ba thẻ ghi các số 1, 2, 3 được rút.

a)  \({{C_6^2} \over {C_9^5}} = {5 \over {42}}\)                             

b)\({{C_3^1C_6^4} \over {C_9^5}} = {5 \over {14}}.\)

c) \({{C_6^5} \over {C_9^5}} = {1 \over {21}}.\)

Quảng cáo