Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.5 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.5 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Có bao nhiêu số có 3 chữ số được tạo thành từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 nếu...

Câu 2.5 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) \(5.5.5 = 125\). Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Có bao nhiêu số có 3 chữ số được tạo thành từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 nếu

a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

b) Các chữ số của nó khác nhau ?

Quảng cáo

c) Các chữ số của nó hoàn toàn như nhau ?

a) \(5.5.5 = 125\)

b) \(5.4.3 = 60\)

c) \(5\)

Quảng cáo