Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.1 trang 62 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.1 trang 62 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong các chữ số cách đều số đứng giữa thì...

Câu 2.1 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vậy các số cần tìm là \(9.10.10 = 900.\). Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong các chữ số cách đều số đứng giữa thì giống nhau?

Quảng cáo

Các số cần tìm có dạng \(\overline {abcba} \) với \(a \in \left\{ {1,2,..9} \right\},b,c\left\{ {0,1,..9} \right\}.\)

Vậy các số cần tìm là \(9.10.10 = 900.\)

Quảng cáo