Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.69 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.69 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất...

Câu 2.69 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ta tính xác xuất để lục tiêu không bị trúng đạn tức là khi cả 4 khẩu pháo đều bắn trượt. Xác xuất đó là \({1. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Bốn khẩu pháo cao xạ A, B, C và D cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. Biết xác suất bắn trúng các khẩu pháo trên tương ứng là: \(P(A) = {1 \over 2};P(B) = {2 \over 3};P(C) = {4 \over 5}\) và \(P(D) = {5 \over 7}.\) Tính xác suất để mục tiêu bị trúng đạn.

Ta tính xác xuất để lục tiêu không bị trúng đạn tức là khi cả 4 khẩu pháo đều bắn trượt. Xác xuất đó là \({1 \over 2}.{1 \over 3}.{1 \over 5}.{2 \over 7} = {1 \over {105}}.\) Suy ra xác suất để mục tiêu bị trúng đạn là \(1 – {1 \over {105}} = {{104} \over {105}}.\)

Quảng cáo