Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.72 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Số...

Câu 2.72 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Số người chết trong một tuần ở vùng A là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như...

Câu 2.72 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Số người chết trong một tuần ở vùng A là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

X

0

1

2

3

P

0,4

0,3

0,2

0,1

Số trẻ sinh ra trong một tuần ở vùng A là một biến ngẫu nhiên Y có bảng phân bố xác suất như sau

Y

0

Quảng cáo

1

2

3

4

P

0,1

0,3

0,4

0,15

0,05

a) Tính số trẻ em sinh ra và số người chết trung bình trong một tuần.

b) Số dân tăng trung bình trong một tuần là bao nhiêu ?

a) \(E\left( X \right) = 0,3 + 0,4 + 0,3 = 1\)

\(E\left( Y \right) = 0,3 + 0,8 + 0,45 + 0,2 = 1,75\)

b) Số dân tăng trung bình là \(1,75 – 1 = 0,75.\)

Quảng cáo