Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.66 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.66 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có 12 em bé. Hỏi có bao nhiêu cách ghép 12 em bé này thành 6 cặp?...

Câu 2.66 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Có 12 em bé. Hỏi có bao nhiêu cách ghép 12 em bé này thành 6 cặp?

Nếu các cặp này có phân biệt thứ tự (cặp thứ nhất, thứ hai,…, thứ sáu) thì theo bài toán 2.63 có \({{12!} \over {{2^6}}}\) cách ghép. Nhưng vì các cặp này không phân biệt thứ tự nên mỗi cách ghép được tính lặp đúng 6! Lần. Do vậy số phải tìm là \({{12!} \over {{2^6}6!}} = 10395\)

Quảng cáo