Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.70 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 X

Câu 2.70 trang 71 SBT Đại số nâng cao lớp 11 X...

Câu 2.70 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. 20. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 4 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Nếu trả lời đúng thì được 5 điểm. Nếu trả lời sai thì không được điểm. An làm bài thi bằng cách ở mỗi câu chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Gọi X là tổng số điểm mà An nhận được.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X.

b) Tính E(X) và V(X)

a) Bảng phân bố xác suất của X như sau:

X

0

5

Quảng cáo

10

15

20

P

0,4096

0,4096

0,1536

0,0256

0,0016

b) \(E\left( X \right) = 4\,\,\,\,\,;\,\,\,V\left( X \right) = 16\)

Quảng cáo