Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.71 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.71 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Máy bay Boing 747 có 4 động cơ. Xác suất để mỗi động cơ gặp sự cố khi bay...

Câu 2.71 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Máy bay Boing 747 có 4 động cơ. Xác suất để mỗi động cơ gặp sự cố khi bay là 0,1. Máy bay thực hiện chuyến bay an toàn nếu chỉ có nhiều nhất một trong 4 động cơ gặp sự cố. Tính xác suất để máy bay thực hiện chuyến bay an toàn.

Quảng cáo

Gọi X là số động cơ gặp sự cố

Ta có:                      \(P\left( {X = 0} \right) = 0,9.0,9.0,9.0,9 = 0,6561\)

                                \(P\left( {X = 1} \right) = 4.0,1.0,9.0,9.0,9 = 0,2916\)

Vậy xác suất cần tìm là \(P\left( {X = 0} \right) + P\left( {X = 1} \right) = 0,9477\)

Quảng cáo