Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Chứng minh rằng đạo hàm của hàm số chẵn là hàm số lẻ...

Chứng minh rằng đạo hàm của hàm số chẵn là hàm số lẻ và đạo hàm của hàm số lẻ là hàm số chẵn, biết rằng các hàm số đó có đạo hàm trên R.. Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Chứng minh rằng đạo hàm của hàm số chẵn là hàm số lẻ và đạo hàm của hàm số lẻ là hàm số chẵn, biết rằng các hàm số đó có đạo hàm trên R.

– Giả sử \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn trên R, khi đó ta có

Quảng cáo

             \(f\left( x \right) = f\left( { – x} \right)\,\,\left( {\forall x \in R} \right)\)

Lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức trên, ta được

                        \(f’\left( x \right) = f’\left( { – x} \right)\,\left( { – x} \right)’ \Leftrightarrow \,f’\left( x \right) =  – f’\left( { – x} \right)\)

Do đó \(f’\left( x \right)\) là hàm số lẻ trên R

– Chứng minh tương tự cho trường hợp \(f\left( x \right)\) là hàm số lẻ trên R

Quảng cáo