Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.3 trang 179 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho hàm...

Câu 5.3 trang 179 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho hàm số f (x) = x3 (C) Tại những điểm nào của...

Chia sẻ
Cho hàm số
f (x) = x3 (C)
a) Tại những điểm nào của (C) thì tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng 1.
. Câu 5.3 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 1: Khái niệm đạo hàm

Cho hàm số

                         f (x) = x3 (C)

a) Tại những điểm nào của (C) thì tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng 1.

b) Liệu có tiếp tuyến nào của (C) mà tiếp tuyến đó có hệ số góc bằng âm?

Quảng cáo

a) \(\left( {{{\sqrt 3 } \over 3};{{\sqrt 3 } \over 9}} \right)\)  và \(\left( {{{ – \sqrt 3 } \over 3};{{ – \sqrt 3 } \over 9}} \right)\)

b) Muốn có tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^3}\) mà hệ số góc của tiếp tuyến đó âm thì phải tồn tại điểm \({x_0}\) sao cho \(f’\left( {{x_0}} \right) < 0.\) Ở đây \(f’\left( x \right) = 3{x^2} \ge 0\,\,\left( {\forall x \in R} \right)\); Vậy không có tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số đã cho mà hệ số góc của nó âm.

Quảng cáo


Chia sẻ