Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 50 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao:...

Câu 50 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao: Chứng minh rằng hai tam giác vuông bằng nhau nếu có các cạnh huyền...

Chứng minh rằng hai tam giác vuông bằng nhau nếu có các cạnh huyền bằng nhau và đường cao ứng với cạnh huyền bằng nhau.. Câu 50 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao – Bài 5: Hai hình bằng nhau

50. Trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao

Chứng minh rằng hai tam giác vuông bằng nhau nếu có các cạnh huyền bằng nhau và đường cao ứng với cạnh huyền bằng nhau.

Quảng cáo

(h.30)

Cho hai tam giác ABC, ABC vuông tại các đỉnh A, A. Có BC = BC và hai đường cao AH, AH bằng nhau. Gọi AM, AM là các đường trung tuyến thì AM = AM và do đó hai tam giác vuông AHM và AHM bằng nhau. Gọi F là phép dời hình biến tam giác AHM thành tam giác AHM thì dễ thấy rằng F biến đoạn thẳng BC thành đoạn thẳng BC (hoặc thành đoạn thẳng CB). Vậy hai tam giác đã cho bằng nhau.

Quảng cáo