Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 62 trang 15 Sách bài tập Toán Hình 11 NC: Dựng...

Câu 62 trang 15 Sách bài tập Toán Hình 11 NC: Dựng tam giác ABC biết góc A....

Dựng tam giác ABC biết góc A.. Câu 62 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao – Bài 6 7: Phép vị tự. Phép đồng dạng

62. Trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao

Dựng tam giác ABC biết góc A bằng \(\alpha \), tỉ số \({{AB} \over {AC}} = k\) và chu vi tam giác bằng m.

Quảng cáo

Dựng tam giác ABC sao cho \(\widehat A = \alpha \), \({{AB’} \over {AC’}} = k\)

Gọi \(AB’ + B’C’ + AC’ = m’\)

Phép vị tự tâm A tỉ số \({m \over {m’}}\) sẽ biến tam giác ABC thành tam giác ABC cần tìm.

Quảng cáo