Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 63 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao:...

Câu 63 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao: Chứng minh rằng nếu hai tam giác có các đường cao tương ứng bằng...

Chia sẻ
Chứng minh rằng nếu hai tam giác có các đường cao tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.. Câu 63 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao – Bài 6 7: Phép vị tự. Phép đồng dạng

63. Trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu hai tam giác có các đường cao tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.

Giải

Giả sử tam giác ABC có đường cao AH, BI, CK và tam giác A’B’C’ có các đường cao A’H’, B’I’, C’K’ thỏa mãn AH = A’H’, BI = B’I’, CK = C’K’.

Trong tam giác ABC ta có AB.CK = BC.AH = CA.BI.

Quảng cáo

Cũng vậy, trong tam giác A’B’C’ ta có A’B’.C’K’= B’C’.A’H’ = C’A’.B’I’

Từ đó, suy ra \({{AB} \over {A’B’}} = {{BC} \over {B’C’}} = {{CA} \over {C’A’}} = k\)

Như vậy, hai tam giác ABC và A’B’C’ đồng dạng. Do đó, có phép đồng dạng F tỉ số k biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Nhưng F biến đường cao AH thành đường cao A’H’ với A’H’ = AH nên k = 1. Do đó F là phép dời hình. Vậy tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...