Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình lớp 11: Bài 6. Khái...

Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình lớp 11: Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau...

Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm ảnh của các điểm A, B, O qua phép dời hình có. Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Cho hình vuông ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm ảnh của các điểm A, B, O qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc 90° và phép đối xứng qua đường BD (h.1.41).

Quảng cáo

– Ảnh của A, B, O qua phép quay tâm O góc 90o lần lượt là: D, A, O

– Ảnh của A, B, O qua phép đối xứng qua đường thẳng BD là: C, B, O

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11