Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 13 Hình học 11: Bài 4. Phép đối...

Câu hỏi 2 trang 13 Hình học 11: Bài 4. Phép đối xứng tâm...

Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11. Xét hai tam giác vuông AEO và CFO có:. Bài 4. Phép đối xứng tâm

Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng kẻ qua O vuông góc với AB, cắt AB ở E và cắt CD ở F. Hãy chỉ ra các cặp điểm trên hình vẽ đối xứng với nhau qua tâm O.

– Hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo ⇒ O là trung điểm mỗi đường nên A và C đối xứng nhau qua tâm O

Quảng cáo

B và D đối xứng nhau qua tâm O

– Xét hai tam giác vuông AEO và CFO có:

OA = OC (do O là trung điểm AC)

∠(AOE) = ∠(COF)(hai góc đối đỉnh)

⇒ ΔAEO = ΔCFO (cạnh huyền – góc nhọn kề)

⇒ OE = OF (hai cạnh tương ứng)

Nên O là trung điểm EF

⇒ E và F đối xứng nhau qua tâm O

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11