Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp được thể...

Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 3. Cấp số cộng

Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp được thể hiện trên Hình 42.

 

Quảng cáo

Hỏi: Nếu tháp có 100 tầng thì cần bao nhiêu que diêm để xếp tầng đế của tháp?

Xây 1 tầng cần 2 que diêm để xếp tầng đế

Xây 2 tầng cần 4 que diêm để xếp tầng đế (4 = 2 + 1.2)

Xây 3 tầng cần 6 que diêm để xếp tầng đế ( 6 = 2 + 2.2)

Xây 100 tầng cần 200 que diêm để xếp tầng đế (200 = 2 + 99.2)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11