Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 22 Hình lớp 11: Bài 6. Khái niệm...

Câu hỏi 4 trang 22 Hình lớp 11: Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau...

Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11. Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, I theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD, BC, EF. Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AEI thành tam giác FCH (h.1.46)

Quảng cáo

 

– Phép đối xứng qua tâm I biến ΔAEI thành ΔCFI

– Phép đối xứng qua trục d biến ΔCFI thành ΔFCH

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11