Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11: Trong các chữ...

Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11: Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng?...

Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11.  . Bài 4. Phép đối xứng tâm

Quảng cáo

Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng?

Các chữ có tâm đối xứng là: H, N, O, I

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11