Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.3 trang 19 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: A

Bài 3.3 trang 19 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: A...

Bài 3.3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. D. \({C_5}{H_{11}}N{H_2}\) và \({C_6}{H_{13}}N{H_2}\).. Bài 11. Amin

Đốt cháy hoàn tàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít khí \(C{O_2}\) (đktc) và 3,6 g \({H_2}O\). Công thức của hai amin là

A. \(C{H_3}N{H_2}\) và \({C_2}{H_5}N{H_2}\).       

Quảng cáo

B. \({C_2}{H_5}N{H_2}\) và \({C_3}{H_7}N{H_2}\).

C. \({C_3}{H_7}N{H_2}\) và \({C_4}{H_9}N{H_2}\).                              

D. \({C_5}{H_{11}}N{H_2}\) và \({C_6}{H_{13}}N{H_2}\).

Đáp án: A

Quảng cáo