Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.5 trang 20 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho 20...

Bài 3.5 trang 20 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho 20 g hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức...

Bài 3.5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. A. Bài 11. Amin

Cho 20 g hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch \(HCl\), cô cạn dung dịch thu được 31,68 g hỗn hợp muối. Nếu amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1: 10: 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của ba amin là:

A. \({C_2}{H_7}N,{C_3}{H_9}N,{C_4}{H_{11}}N\).

Quảng cáo

B. \({C_3}{H_9}N,{C_4}{H_{11}}N,{C_5}{H_{13}}N\).

C. \({C_3}{H_7}N,{C_4}{H_9}N,{C_5}{H_{11}}N\).

D. \(C{H_5}N,{C_2}{H_7}N,{C_3}{H_9}N\).

Đáp án. A

Quảng cáo