Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.25 trang 52 Sách bài tập Hóa 12 NC Nước cứng...

Câu 6.25 trang 52 Sách bài tập Hóa 12 NC Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới...

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?. Câu 6.25 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?

A. Làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp.

Quảng cáo

B. Làm giám mùi vị thực phẩm.

C. Làm giảm độ an toàn của các nồi hơi.

D. Làm tắc ống dẫn nước nóng.

Đáp án  A

Quảng cáo