Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.26 trang 52 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 6.26 trang 52 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 6.26 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Cho dung dịch \(Ba{(OH)_2}\) dư vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm \(NaHC{O_3}\) 1M và \(N{a_2}C{O_3}\) 0,5M. Khối lượng kết tủa tạo ra là

Quảng cáo

A. 147,75g.                                        B. 146,25 g.

C. 145,75 g.                                       D. 154,75 g.

Đáp án A

Quảng cáo