Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.1 trang 37 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 6.1 trang 37 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng...

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc ?. Câu 6.1 trang 37 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc ?

A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu từ đỏ đến tím.

B. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất

Quảng cáo

Cho các loại ánh sáng sau:

I. Ánh sáng trắng.                                          

II. Ánh sáng đỏ

III. Ánh sáng vàng.                                         

IV. Ánh sáng tím.

Giải

Chọn đáp án B

Quảng cáo