Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.2 trang 37 SBT Lý 12 Nâng cao: Những ánh sáng...

Câu 6.2 trang 37 SBT Lý 12 Nâng cao: Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính...

Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính ?. Câu 6.2 trang 37 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính ?

Quảng cáo

A. I , II , III.                     B. I , II , IV.

C. II , III , IV.                  D. Cả bốn loại ánh sáng trên.

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo