Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.27 trang 42 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau...

Câu 6.27 trang 42 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại...

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?. Câu 6.27 trang 42 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Cùng bản chất là sóng điện từ. 

Quảng cáo

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

Giải

Chọn đáp án B

Quảng cáo