Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.3 trang 37 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Ánh...

Câu 6.3 trang 37 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên...

Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục ?. Câu 6.3 trang 37 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục ?

Quảng cáo

A. I và III.                                        B. I , II ,và III.

C. Cả bốn loại trên.                        D. Chỉ có I.

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo