Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.7 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao :...

Câu 6.7 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao : Trong các công thức sau, công thức nào xác định đúng vị trí vân...

Trong các công thức sau, công thức nào xác định đúng vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ?. Câu 6.7 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Trong các công thức sau, công thức nào xác định đúng vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ?

A.\(x = {D \over a}2k\lambda \)                                                         

Quảng cáo

B. \(x = {D \over {2a}}k\lambda \)

C. \(x = {D \over a}k\lambda \).                                                         

D. \(x = {D \over a}(k + 1)\lambda \)

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo